کشمیر

  • آمریکا و کشمیر

    ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا در کشمیر

    بسیاری از عکس العملهای امریکا نسبت به بحران کشمیر متاثر از دیدگاههای جهانی بوده است .حامیان این دیدگاه معتقدند که در آسیا و شبه قاره هند مسائل به مراتب با اهمیت تری از استقلال کشمیر برای منافع…

  • زورآزمایی اردوغان با جریان گولن در پاکستان

    مدتی پس از اینکه «فتح الله گولن» روحانی در تبعید ترکیه اعلام کرد مدارس مذهبی و نیروهای فراوانی در کشورهای مختلف تحت حمایت وی هستند و اگر بخواهد با «اردوغان» مبارزه کند، نتیجه آن هرگز…

logo-samandehi