تهران
کردستان عراق

سلفیت در کردستان عراق؛ تاریخ، رسانه‌ها، انتقادات

واقعیت آن است که حضور سلفیت در کردستان به عنوان بخشی از یک جریان اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگری قدرتمندتر شده است. به گزارش مدار شرقی، کتاب «سلفیت ...
۵c8ea39a054b1-compressor

مهمترین مانع ملت‌سازی در پاکستان؛ ISI، فئودال‌ها یا سرمایه‌داران؟

هویت ملی در پاکستان چندان مطرح نیست برای مثال یک پشتون، یک بلوچ یا یک سندی خود را پشتون، بلوچ و یا سندی معرفی می کنند نه تبعه پاکستانی. طبعا ...
۱۳۹۵۱۱۰۳۱۱۰۶۴۹۱۹۸۹۷۶۴۹۶۴

تکلیف، موانع و روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

در کل هویت اجتماعی ترکیه و اعضای اتحادیه اروپا مهمترین مولفه عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال 2011 بوده است، اما فراموش هم نکنیم ترکیه اردوغان از کارت اتحادیه اروپا حتی با عدم ...

“هویت و صلح” کدام هویت جمعی نهایتا به صلح می‌انجامد؟

اصلی‌ترین پرسش کتاب این است که واقعا کدام فرم یا کدام چارچوب از هویت‌ها می‌تواند فضایی ایجاد کند که هم انسان‌ها به‌مثابه یک فرد، و هم جوامع به‌صورت یک کلیت، ...