تهران
جبران خلیل جبران

«لبنان بزرگ» در آثار جبران خلیل جبران و سروده‌های فیروز

جبران توانست نوآوری‌های تجددخواهانه خود را در دو جبهه محقق سازد: جبهه زبان در حساسیت‌ها و زیبایی‌های مختلفش و جبهه طرح فرهنگی و فکری نهضتی به گزارش مدار شرقی، یک‌صد ...
۱۵۴۶۷۹۰۵۷۸۷۱۶۷۲۳۳۰۰

اولین کافه کتاب با نام «فیروز» در بصره افتتاح شد

اولین کافه تریای مختلط با نام فیروز در بصره افتتاح شد. این کافه رؤیای محمد عبدالامیر جوان عراقی است که ریشه‌هایش به بلاد شام برمی‌گردد و دلتنگی‌اش برای گذشته زیبا. ...

مراسم زادروز «فیروز» در دمشق برگزار شد

یک گروه موسیقی در دمشق، مراسم جشنی را به مناسبت زادروز «نُهاد ودیع حداد» با نام هنری «فَیروز» خواننده بزرگ دنیای عرب برگزار کرد.   به گزارش مدار شرقی، گروه موسیقی«نبض»  با ...