تهران
کردستان عراق

سلفیت در کردستان عراق؛ تاریخ، رسانه‌ها، انتقادات

واقعیت آن است که حضور سلفیت در کردستان به عنوان بخشی از یک جریان اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگری قدرتمندتر شده است. به گزارش مدار شرقی، کتاب «سلفیت ...

«محاصره مسجدالحرام» ترجمه سه اثر در خصوص اشغال حرم مکی

پس از ختم غائله مسجدالحرام حکومت سعودی پرده ای بر روی اين داستان کشيد و اجازه بحث و مطالعه آن را نداد و بسياری از نکات در مورد اين حرکت ...