رقابت

  • ایران و راهکارهای مواجه با عربستان سعودی

    در سال های اخیر با ورود شاهزادگان جوان و ماجراجو از جمله محمدبن سلمان به اریکه قدرت و حاکمیت عربستان سعودی، بحران در روابط دیپلماسی و سیاسی میان دوکشور منطقه‌ای ایران و عربستان تشدید و وارد مرحله جدیدی در غرب…

logo-samandehi