راهبرد

  • آمریکا و کشمیر

    ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا در کشمیر

    بسیاری از عکس العملهای امریکا نسبت به بحران کشمیر متاثر از دیدگاههای جهانی بوده است .حامیان این دیدگاه معتقدند که در آسیا و شبه قاره هند مسائل به مراتب با اهمیت تری از استقلال کشمیر برای منافع…

  • امارات و راهبرد دنباله‌روی از آمریکا

    امارات با وسعت اندک به لحاظ سرزمینی در برابر تهدیدات و مخاطرات امنیتی بسیار آسیب پذیر است، لذا بر همین اساس شرایط وابستگی امنیتی و تسلیحاتی این کشور به قدرت های خارجی و در راس…

logo-samandehi