تهران
داعش در افغانستان

چرا طبقه متوسط افغانستان به داعش می‌پیوندد؟

برخلاف جهادی‌های روستایی، اغلب کسانی که به داعش می‌پیوندند، می‌توانیم آنها را بر اساس استانداردهای اقتصادی_اجتماعی، طبقه متوسط شهری بنامیم. به گزارش مدار شرقی، پس از سال 2015 تمام تلاشها ...