تهران
کد خبر:39435
پ

اعتراض اقلیم کردستان به عدم ارسال بودجه

سخنگوی دولت اقلیم کردستان در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت بغداد گفت: دولت عراق باید ماهانه ۱ هزار ۳۷۵ میلیارد دینار به اقلیم کردستان بفرستد که ۹۰۶ میلیارد دینار آن برای حقوق است، اما امسال تنها ۲ هزار ۵۹۸ میلیارد دینار هزینه کرده است.

به گزارش مدارشرقی، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان طی بیانیەای اعلام کرد کە دولت فدرال عراق باید ماهانە ۱ هزار و ۳۷۵ میلیارد دینار بودجە بە اقلیم کردستان ارسال کند اما از آغاز سال میلادی تا کنون تنها۲ هزار و ۵۹۸ میلیارد دینار بە اقلیم کردستان ارسال کردە است.

متن بیانیه پیشوا هوارمانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان:

توضیحات سخنگوی دولت اقلیم کردستان به اظهارات سخنگوی دولت فدرال در مورد تعهدات مالی اقلیم کردستان و افشای حقایق.

طبق جداول قانون بودجه فدرال برای سال ۲۰۲۳، اقلیم کردستان مستحق (۱۶) هزار و (۴۹۸) میلیارد دینار است که باید ماهانه (۱) هزار و (۳۷۵) میلیارد دینار دریافت کند. مبلغ (۹۰۶) میلیارد دینار از این بودجە متعلق بە حقوق بگیران اقلیم کردستان است. با این حال، از ۱/۱/۲۰۲۳، وزارت دارایی عراق فدرال تنها (۲) هزار (۵۹۸) میلیارد دینار برای اقلیم کردستان هزینه کرده است که از این مقدار (۴۰۰) میلیارد به نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ باز می گردد. این در حالی است کە بر اساس جداول قانون بودجه تا آگوست ۲۰۲۳ لازم بود کە مبلغ (۱۱) هزار میلیارد دینار به اقلیم کردستان اختصاص داده شود.

* در تاریخ ۱/۱/۲۰۲۳ حقوق کارمندان سایر مناطق عراق بر اساس ارقام مندرج در جداول قانون بودجه در موعد مقرر توزیع شد، اما فقط برای کارمندان اقلیم کردستان ضوابط هزینه واقعی رعایت شد. در این خصوص بر اساس یک مکانیسم وام عمل شده که در هیچ کجای عراق اتفاق مشابهی نیفتاده است کە حق و حقوق کارمندان به صورت قرضی و وام داده شود بلکە حقوق کارمندان باید بر اساس سهم و حق آنها پرداخت شود.

* آخرین مبلغ تصمیم گیری شده (۵۰۰) میلیارد دینار به صورت وام است. درآمد ما نیز ماهانه (۳۲۰) میلیارد دینار است، اگر این دو مقدار پول را اضافه کنیم باز هم کل سهم ماهیانه اقلیم کردستان که (۱) هزار و (۳۷۵) میلیارد دینار در قانون بودجه است، تأمین نمی شود.

* در مورد درآمدهای نفتی، دولت اقلیم کردستان از مارس امسال نفت صادر نکرده است، اما وزارت نفت عراق از ۲۵ ژوئن به طور متوسط ‌روزانه ۸۵ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی دریافت کرده است، در مقابل، دولت فدرال عراق تعهدی برای پرداخت هزینه این نفت نکرده و حتی یک دینار نیز برای هزینه استخراج و تولید و حمل و نقل نفت ارسال نکرده است.

* در مورد درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان، تمامی داده ها و ارقام به صورت شفاف در اختیار وزارت دارایی فدرال قرار گرفته و مورد حسابرسی قرار گرفتە است. همچنین ما اعلام آمادگی کردەایم کە در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجرایی از جملە قانون ادارۀ دارایی عراق فدرال درآمدهای غیرنفتی فدرالی تحویل دادە شود اما وزارت دارایی عراق فدرال تفسیری مرکزی برای درآمدهای غیرنفتی دارند و همیشە بیش از مبلغی کە اقلیم کردستان بە عنوان سهم خود در بودجە دارد قطع کردەاند و این امر مغایر با قانون اساسی و قوانین قابل اجرا است.

* در نهایت دلیلی برای عدم ارسال حقوق اقلیم کردستان نمی بینیم و باید مانند سایر مناطق عراق بدون اختلاط ارسال شود و برخلاف اظهارات سخنگوی دولت بغداد، نه تنها حقوق اقلیم کردستان سه برابر حق خود ارسال نشده است بلکه آنچە کە اقلیم کردستان تحت عنوان «وام» دریافت کردە است حتی نصف حق خودمان نیست. دولت اقلیم کردستان به همه تعهدات خود عمل کرده است، اما حقوق اقلیم همیشه به بهانه‌ای پایمال می‌شود، وی گفت: «بهترین راه‌حل اجرای قانون اساسی و توافق‌نامه‌ها است» ما نیز با این موضوع موافق هستیم اما پرسش اساسی این است کە چه کسی قانون اساسی را نقض کرده است؟ چە کسی قوانین را تغییر می دهد و به آنها پایبند نیست؟

منبع: کردپرس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید