تهران
یزد

جشن تاریخی تیرگان در یزد/ عکس

فرهنگ کهن ایرانی پُر است از جشن‌ها و آیین‌هایی که مردمان آن به مناسبت‌های گوناگون و در فصل‌های مختلف سال برگزار می‌کرده‌اند. یکی از این آیین‌ها که البته کم‌کم به فراموشی سپرده شده، «جشن تیرگان» است. جشن تیرگان به همراه نوروز، مهرگان و سده از جمله مهم‌ترین جشن‌های ایرانیان باستان است که با شکوه خاصی برگزار می‌شده است.
نخستین شهر تاریخی ایران

«یزد» به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد

شهر تاریخی یزد، به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی در جهان و نخستین شهر تاریخی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. به گزارش مدار شرقی، پس ...