تهران

اقدام جنجالی کاظم الساهر: حذف فامیل «السامرائی» از شناسنامه

کاظم الساهر هنرمند معروف عراقی ملقب به «قیصر» در اقدامی اسم و فامیل شناسنامه ای خود را از کاظم جبار ابراهیم السامرائی به «کاظم الساهر» یعنی همان نام هنری خود ...

آمادگی مقتدی صدر برای حمایت از کنسرت «کاظم الساهر»

مقتدی صدر روحانی شیعه پرنفوذ عراقی از کاظم الساهر خواننده عراقی تعریف کرده و خواسته یکی از ترانه های او سرود ملی عراق شود.   به گزارش مدار شرقی، "سنان العزاوی" ...