تهران
نامزد وزارت صمت

«علی بختیار» نامزد احتمالی وزارت صمت / وزیری جوان از شهر قطعه سازان استان اصفهان

طبق شنيده ها احتمال قوی نماينده ي دور دهم براي راي اعتماد وزارت صمت به مجلس معرفي مي گردد.   به گزارش مدار شرقی، علي بختيار نماينده ي مجلس دهم ...