تهران
ایران و قره باغ

ایران، بازنده اصلی بحران قره‌باغ

اتفاق تلخ جدایی مرز ایران با ارمنستان نشان داد که به ورطه ضعف نگرشی ساختاری در حوزه سیاست‌ورزی ملاحظه کارانه ای گرفتار شده ایم که استمرار این رویه منجر به ...
قره‌باغ

آیا صلح قره‌باغ دوام خواهد یافت؟

مرز اصلی مشترک ایران و ارمنستان مرز ارس و مرز مشترک زمینی مقری - نوردوز است و مسائل مربوط به ایجاد کریدور ترانزیتی به منظور اتصال میان جمهوری نخجوان با ...
قرارداد آذربایجان و ارمنستان

تبعات اقتصادی قرارداد آذربایجان و ارمنستان برای ایران

نگاهی سریع به نقشه منطقه نشان می دهد تحولات تازه معنایی جز از دست رفتن تقریبا کامل نوار مرزی ایران با جمهوری ارمنستان نخواهد داشت. در این شرایط تازه ایران ...
قره باغ

آتش زیر خاکستر صلح قره‌باغ

در تاریخ ۹ نوامبر نیمه شب خبری دو کشور و جامعه بین الملل را غافلگیر کرد. توافق نامه صلحی بین طرفین درگیر در قره باغ با میانجیگری روسیه به امضاء ...
قره باغ

تأثیر بحران قره‌باغ بر امنیت ملی ایران

نظر به اینکه کشمکش و درگیری جمهوری های آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ در مرزهای شمال غربی ایران قرار گرفته، بدیهی است تداوم و تشدید بحران، امنیت ملی ...
قره باغ

بررسی حقوقی بحران قره ‌باغ

طبق شواهد موجود تا کنون، به نظر می رسد مبانی قانونی و حقوق بین الملل برای جدایی سرزمینی قره باغ از آذربایجان ضعیف است اما نباید تجارب تاریخی مانند کوزوو ...
قره باغ

ترتیبات منطقه‌ای جدید در پی جنگ قره ‌باغ

بنابراین در آرایش جدید قوا در منطقه قفقاز جنوبی، نقش بازیگران منطقه ای نسبت به قبل پر رنگ تر خواهد شد اگر جنگ قره باغ ابعاد فرامنطقه ای پیدا نکند ...
قره باغ

بررسی واکنش پاکستان، امارات و عربستان در خصوص جنگ قره باغ

درگیری به اصلاح منجمد میان آذربایجان و ارمنستان بر سر مساله آذربایجان اکنون آب شده و بحران قره باغ و درگیری میان دو کشور در حالی ادامه دارد که علی ...
قره باغ

دو راهی ایران در بحران قره ‌باغ

شیرین هانتر، از اعضای مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان دانشگاه جورج تاون، می گوید: «درسی که می توان از جدیدترین خشونت ها در قفقاز گرفت این است که نمی توان ...
قفقاز

تأثیر ترکیه در مناسبات قفقاز

درگیری طولانی مدت قره باغ بین ارمنستان و آذربایجان که به روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی بر می گردد، به جنگ جهانی نخواهد انجامید و تاثیری هم در منافع حیاتی ...
1 2