تهران
فاقد تصویر شاخص

آزادی ۱۶ میلیارد دلار از ذخائر صندوق توسعه ملی آزاد

از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، حدود ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی که در حساب های صندوق بلوکه و مسدود شده بود، آزاد شده است.