سیاست

  • آمریکا و کشمیر

    ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا در کشمیر

    بسیاری از عکس العملهای امریکا نسبت به بحران کشمیر متاثر از دیدگاههای جهانی بوده است .حامیان این دیدگاه معتقدند که در آسیا و شبه قاره هند مسائل به مراتب با اهمیت تری از استقلال کشمیر برای منافع…

logo-samandehi