تهران
روابط ایران و عراق

تحول روابط ایران و عراق در دولت جدید؟

پس از ترور ژنرال قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰، سیاست ایران در عراق با چالش هایی روبرو شد که خلاء و هرج و مرج در اردوگاه طرفدار ایران در عراق را در پی داشتند. این مساله سبب شده برخی از جناح های نظامی طرفدار ایران در عراق گاها بدون هماهنگی با تهران وارد عمل شوند.

آسیب شناسی عملکرد ایران در رابطه با جنبش شیعیان عراق

یکی از عوامل مهم در نا هماهنگی میان دستگاهها جهت حفظ مناسبات با عراق نوین به فقدان استراتژی وحدت بخش بین مبادی ذیربط  ایران در زمینه عراق باز می گردد. به ...

آزردن و فراری دادن گردشگران عراقی با نگاه‌های تبعیض آمیز

سایت العربی الجدید دوم سپتامبر در گزارش خبرنگار خود در بغداد از اقبال گردشگران عراقی به ترکیه به جای ایران به دنبال تند شدن فضای جامعه ایرانی علیه عراقی‌ها خبر ...
صدور نفت

سایه سیاست بر تعمیق روابط اقتصادی ایران و عراق

یک تحلیلگر ژاینی معتقد است، روابط اقتصادی ایران و عراق با صدور نفت خام کرکوک به ایران، عمیق تر شده است که این روابط به سبب سایه دوستی سیاسی دو ...