تهران
افغانستان

آمادگی ایران برای واردات ۵ میلیارد دلاری از افغانستان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تأکید کرد: اگر شرایط در افغانستان آماده شود و دولت این کشور اراده داشته باشد، ایران به تنهایی می تواند پنج میلیارد دلار، از جمله ...