برجام

  • تحریم

    چرا این قدر راحت تحریم می‌شویم؟

    اصولا چرا این قدر راحت تحریم می شویم در حالی که ما چیزی جز مطالبه به حق خود را از جامعه جهانی نمی‌خواهیم؟ چرا در اقتصاد جهانی نقش ما این قدر کوچک است که رقبا…

logo-samandehi