دیدگاه

 • ترکیه

  چرا ترکیه از ناتو دورتر می‌شود؟

  اکنون ناتو با رهبری آمریکا، فرانسه، انگلستان و سایر کشورها، ترکیه را به عنوان دشمن می‌پندارد. در اروپا همه می‌فهمند که منظور از ترک‌ها، مسلمانان هستند. به گزارش مدار شرقی، از دیدگاه ترکیه، این کشور…

 • امارات در سوریه

  بازگشت پدرخوانده دلار و کودتا به سوریه

  امروزه چنین ذهنیتی در حال غلبه در سطح منطقه است که در پیش گرفتن الگوی مقاومت، نتیجه ای جز تحمیل جنگ و تحریم و در نهایت عقب ماندگی و فلاکت نخواهد داشت. وصول سوریه به…

 • طرح صلح هرمز

  اعتمادسازی حلقه مفقوده اجرای طرح صلح هرمز

  درک الگوهای رفتاری دو کشور در قبال منطقه غرب آسیا و در قبال یکدیگر بسیار پیچیده است چراکه افزون بر تاثیرگذاری مولفه های ساختاری و ژئوپلتیکی، مولفه فرد و نقش نیز تاثیرگسترده ای بر مناسبات…

 • غرب
  یک نگاه تاریخی تا به امروز را مرور کنیم

  شروع دوران تازه رویارویی دنیای غرب و جهان اسلام

  به نظر می رسد که رویارویی های ایدئولوژیک جهان اسلام با کلیت دنیای غرب، امری واقعی است و از آن گریزی نیست. بر روشنفکران و اندیشمندان، همینطور بر مصلحین و رهبران و عُلمای اسلامی است…

logo-samandehi
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com