تاریخ-نگار

  • جنگ چالدران

    ۵۰۰ سال پس از جنگ چالدران و یک عبرت تاریخی

     سرنوشت را واقعیت ها رقم می زند و نه تصورات (بخوانید توهمات) ما. جهان – آگاهی چاره محک زدن و روزآمد کردن پارادایم هاست؛ یعنی اینکه بیشتر در مورد تکنولوژی های نرم، اقتصاد سیاسی جهانی،…

logo-samandehi